Сортировать статьи по: күніге | мәлімділікке | қатысуға | түсініктемелерге | әліпбиге

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы

Автор: dchs 8-10-2018, 13:38

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.

2018 жылғы 5 қазан

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ

Жеке құрамның арасында түсіндірме жұмыстары жүргізілді

Автор: dchs 15-01-2018, 13:40

Оңтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінде  Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері» жыл сайынғы Жолдауын талқылау бойынша дөңгелек үстел өткізілді. 

Сыбайлас жемқорлық: жүйелі жұмыс және қадағалау

Автор: dchs 13-01-2018, 18:43

«Жеті атасын білген ер, жеті ру елдің қамын жер», дегендей Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында да бүкіл әлемдік деңгейде ойлап, еліміздің, әлемнің ХХІ ғасырдағы он жаһандық сын қатеріне де алдын ала аса көрегендікпен жауап беріп отыр. 

Қазақстан халқына Жолдауы

Автор: dchs 10-01-2018, 14:24

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар

 

Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері

Үшiншi жaңғырту – Қaзaқстaнның жaһaндық бәсeкeгe қaбiлeттiлiгiн aрттырaды

Автор: dchs 3-11-2017, 13:40

Eлбaсымыз Нұрсұлтaн Әбiшұлы Нaзaрбaeвтың « Үшiншi жaңғырту – Қaзaқстaнның жaһaндық бәсeкeгe қaбiлeттiлiгiн aрттырaды» aтты жолдaуындaғы бaсты мaқсaты «ұлт жоспaрын орындaу бaрысындa әлeмнiң eң озық 30 eлiнiң қaтaрынa» кiргiзу болып тaбылaды. Үшiншi жaңғыртуды iскe aсыру бaрысындa: сaяси рeформa, экономикaлық өсiмнiң жaңa модeлiн құру жәнe рухaни жaңғырту үдeрiсi жүзeгe aсырылaды дeп жоспaрлaнудa. Eлбaсымыз нeгiзiнeн жaңғыртудың aлты бaғытын бeлгiлeп отыр, солaрдың iшiнeн «бәсeкeгe қaбiлeттiлiк» бaғытынa тоқтaлa кeтсeк: Eлiмiздe бәсeкeнiң кeлeшeктe aлғa жылжуы мeн жоғaры дeңгeйдe болуы экономикaмыздың дaмуынa жaқсы үлeсiн қосaды дeп eсeптeймiн.

«Өнегелі отбасынан-үлгілі ұрпақ өседі»

Автор: dchs 13-07-2016, 12:45

Берікотбасы-қоғамныңтірегі. Отбасы – адамбаласыныңөсіп-өнералтынұясы.Тәрбиеніңтүп-тамырыотбасынанбасталады.Адамдытанудыңжолы-олөмірсүргенотбасы. Ізгіадамөнегелі, ізігіотбасыныңжемісі. Бақыттыотбасынқұруотағасыменотанасынабайланысты. Олүшінбұлекітұлғаныңболмысыбүтінболуықажет. Екеуідеиманды, қайырымды, адал, парасаттыболуқажет. Сондағанабұлотбасынанадамиқасиеттерімолұрпақтәрбиеленерісөзсіз. Тәрбиесімолбалағанатереңгетамырынжаяды.

Дағдарысқа қарсы басты стратагема – өсім, реформалар, даму

Автор: dchs 1-07-2016, 19:17

Қайбір мемлекеттің экономикасы болса да, сыртқы жаһандық ахуалға тікелей байланысты болады. Шикізат, металл, қаржы, азық-түлік және басқа да рыноктардағы тұрақсыздық еліміздің экспорттық өнімдеріне деген сұраныстың төмендеуіне әсер етпей қоймады. Алпауыт мемлекеттердің бір-біріне санкциялар  қойып тастауы мұнай және басқа да пайдалы қазбалар бағамының күрт төмендеуіне әкеп соқтырды. Жалпы алғанда, жаһандық экономикаға саяси факторлардың жағымсыз әсері тиіп жатқаны байқалуда. Осы орайда, әлемдік экономикадағы оқиғалар Қазақстанның да экономикасына кері әсерін тигізіп жатқандықтан алдағы уақытта дағдарысқа қарсы тұратын стратагема құруға себеп болды.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша

Автор: dchs 30-12-2015, 15:15

ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ АХУАЛДА:

ӨСІМ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

Қымбатты қазақстандықтар!

Құрметті Парламент депутаттары мен 

 Үкімет мүшелері!

Ханымдар мен мырзалар!

 

            Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын желбіретіп, Тәуелсіз мемлекет атанғанымыздың 25 жылдығына аяқ басамыз.  Бұл – тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған қол жеткізуден де қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын мызғымастай нығайта түсу үшін бізге әлі талай өткелі күрделі, өкпегі көп бұралаң жолдардан өтуге тура келеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша.

Автор: moderator 20-03-2015, 08:24

Нұрлы жол – болашаққа бастар жол

Құрметті қазақстандықтар!

Бүгінде бүкіл әлем жаңа сындармен және қатерлермен бетпе-бет келіп отыр. Әлемдік экономика әлі де жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс салдарынан айыға қойған жоқ. Қалпына келу өте баяу және сенімсіз қадамдармен жүруде, ал кейбір жерлерде әлі құлдырау жалғасуда. Геосаяси дағдарыс пен жетекші державалардың санкциялық саясаты әлемдік экономиканы қалпына келтіруде қосымша кедергілер туындатуда.


Назад Вперед
Наверх
 

Төтенше
жағдайлар департаменті.
Түркістан облысы.