» Қаржымен қамтамасыз ету

Қаржымен қамтамасыз ету

                                Справкапо освоению бюджетных средств

на 1апреля 2019 года

 

ГУ ДЧС Туркестанской области КЧС МВД РК

 

 Поплану финансирования на 2019 год предусмотрено по программе 001 «Услуги по определению и организации реализации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»подпрограмме104«Обеспечение и функционирование информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов» на сумму  240,0  тыс. тенге;

по подпрограмме 105 «Услуги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на сумму  42930,0   тыс. тенге;

по подпрограмме 123  «Текущие административные расходы » на сумму  349505,0  тыс. тенге;

по программе 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих», подпрограмма 000 на сумму  453,6 тыс. тенге;

 Всего по всем программам 393 128,6 тыс. тенге.

Риск не освоение на 01.04.2019г

  1.      По программе 001, подпрограмма 105, специфика 143 - 3215,0 тыс. тенге. Причина риска:  Проводятся конкурсные процедуры, победитель неизвестен. (Обмундирования)
  2.      По программе 001, подпрограмма 123, специфика 144 – 3000,0 тыс. тенге.

Причина риска: Не определен единый оператор на поставку ГСМ. (Бензин)

          

 ГУ СПиАСР ДЧС Туркестанской области КЧС МВД РК

 

По плану  финансирования ГУ «СП и АСР ДЧС Туркестанской области» на 2019 год предусмотрено  по программе 060 «Организация деятельности в области предупреждения и ликвидции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подпрограмме 102 « Предупреждение и ликвидации черезвычайных ситуаций» 1995242,0 тыс. тенге.

По программе

Риск не освоение на 01.04.2019г

  1.      По программе 060, подпрограмма 102, специфика 143 - 43357,0 тыс. тенге. Причина риска:  Проводятся конкурсные процедуры, победитель неизвестен. (Обмундирования)
  2.      По программе 060, подпрограмма 102, специфика 144 – 18247,5 тыс. тенге.

Причина риска: Не определен единый оператор на поставку ГСМ. (Бензин)

 

 

           Руководитель ОФО                                          С. Садыкова

 

Справка о проделанной работе                    

по освоению бюджетных средств на 2018 год

 

ГУ ДЧС Туркестанской области КЧС МВД РК

 

 Поплану финансирования на 2018 год предусмотрено по программе 001 «Услуги по определению и организации реализации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»подпрограмме104«Обеспечение и функционирование информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов» на сумму  2168,8  тыс. тенге;

по подпрограмме 105 «Услуги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на сумму  390 825,9  тыс. тенге;

по программе 060 «Организация деятельности в области предупреждения и ликвидции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпрограмма 111 «Организация деятельности в области предупреждения и ликвидции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на сумму  5 226,4 тыс. тенге;

по программе «Обеспечение повышение квалификации государственных служащих» подпрограмма 000 «Повышение квалификации» на сумму 206,2 тыс. тенге. Всего по всем программам 398 427,3 тыс. тенге , освоено 100%

          

 ГУ СПиАСР ДЧС Туркестанской области КЧС МВД РК

 

По плану  финансирования ГУ «СП и АСР ДЧС Туркестанской области» по итогам текущего года по обязательствам составляет 2 333 828,7 тыс. тенге, по платежам составляет 2 333 828,7  тыс. тенге , освоено 100%.

 

 

           Руководитель ОФО                                          С. Садыкова

 

 

ОҚО ТЖД 01.10.2018 жылғы игеру бойынша ақпарат

 

    111 специфика«Оплата труда» по обязательствам и платежам - 2 063,0  тыс. тенге экономия ФОТ, подана заявка на изменения плана финансирования перекидка на командировочные расходы спец 161;

 

111 ерекшелік «Еңбекақы төлеу " міндеттемелер мен төлемдер бойынша - 2 063,0 мың теңге ФОТ үнем, қаржыландыру жоспарының өзгеруіне өтінім берілді, іссапар шығыстарына қайта лақтыру арнайы 161;

 

121 ерекшелік «Әлеуметтік салық» міндеттемелер мен төлемдер бойынша - 151,0 мың теңге салықтар бойынша үнем, мемлекеттік әлеуметтік қорға әлеуметтік аударымдар беруге қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы өтініш берілді;

 

131 ерекшелік «Техникалық персоналдың еңбек ақысы» міндеттемелер мен төлемдер бойынша - 255,0 мың теңге ФОТ үнем, қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтінім берілді іссапар шығыстарына қайта лақтыру арнайы 136;

 

143 ерекшелік «Заттай мүлік заттарын және басқа да нысанды және арнайы киім - кешектерді сатып алу, тігу және жөндеу " міндеттемелері бойынша- 1192,5 мың теңге мемлекеттік тапсырысты төлеудің 25% төленбеген міндеттемелер және ОҚО ТЖД қайта ұйымдастырылуына байланысты босатылды;

 

149 ерекшелік «Өзге де қорларды сатып алу» міндеттемелер мен төлемдер бойынша - 295,0 мың теңге жеткізуші тауарды жеткізуден бас тартты, конкурсты қайта ұсыну мерзімі Мемлекеттік сатып алу Заңына сәйкес 30 күнтізбелік күн ішінде;

 

152 ерекшелігі «Байланыс қызметтері» міндеттемелер бойынша - 650,0 мың теңге төленбеген міндеттемелер және ОҚО ТЖД қайта ұйымдастырылуына байланысты босатылды;

 

159 ерекшелік «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» міндеттемелер бойынша-4913,2 мың теңге, сомасы 843,2 мың теңге МСА үнем, әділет органдарында тіркелгеннен кейін Шымкент қаласы бойынша жаңадан құрылған ТЖД және Түркістан облысы бойынша ТЖД үшін мөрлер мен қатаң есептегі бланкілерді дайындау үшін келісім-шарттар жасалады, 4070,0 төленбеген міндеттемелер және ОҚО ТЖД қайта ұйымдастырылуына байланысты босатылады;

төлемдер бойынша-843,2 мың теңге МСА үнем, әділет органдарында тіркелгеннен кейін Шымкент қаласы бойынша жаңадан құрылған ТЖД және Түркістан облысы бойынша ТЖД үшін мөрлер мен қатаң есептілік бланкілерін дайындау үшін шарттар жасалатын болады

 

414 ерекшелік «Машиналар, жабдықтар, құралдар, Өндірістік және шаруашылық мүкәммал сатып алу» міндеттемелер мен төлемдер бойынша - 18 492,3 мың теңге 2018 жылғы шілдеде Комитеттен материалдық техникалық кеңес арқылы қаржыландыру бөлінді, конкурс 2018 жылдың 31 шілдесінде жарияланды, МСА заңына сәйкес конкурстың аяқталу мерзімі кем дегенде 45 күнтізбелік күн.

 

01.10.2018 жылға міндеттемелер бойынша игерілмеген тәуекел сомасы 28012,0 мың теңге, төлемдер бойынша 22099,5 мың теңге.

 

 

 

Департамент бастығының орынбасары

    полковник                                                                                            Е. Бахаев

 

    ҚҚБ басшысы                                                                                        С. Садықова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚО ТЖД бойынша 2018 жылдың 01 маусымына  республикалық бюджеттік бағдарламалардың игерілуі бойынша

АҚПАРАТ

 

 

ОҚО ТЖД бойынша

  1. МІНДЕТТЕМЕЛЕР БОЙЫНША

201001104 бағдарламасы бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер мен төлемдер   2172,0  мың теңге құрайды, орындалғаны  2168,8  мың теңге, 99,9%  игерілді.

20101102105 бағдарламасы бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 212140,5  мың теңге құрайды, орындалғаны  205505,3 мың теңге, 96,9 % игерілді.

111-136  ерекшелік бойынша  Еңбекақы қоры бойынша 6400,2 мың. теңге, мемлекеттік орган қызметкерлеріне арнаулы тұрғын үй төлемдері, еңбекақы қоры 10 маусымға дейін игеріледі.

 159 ерекшелік «Өзгеде қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» 235,0 мың.теңге  тіркеуден өткізілмейтін келісім-шарт түзілген.

2. ТӨЛЕМДЕР БОЙЫНША

201001104 бағдарламасы бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер мен төлемдер   2172,0  мың теңге құрайды, орындалғаны  2168,8  мың теңге, 99,9%  игерілді.

 

20101102105 бағдарламасы бойынша

Қаржыландыру жоспары төлемдер бойынша 202302,5 мың теңге құрайды, орындалғаны  195899,8 мың теңге, 96,8 % игерілді.

111-136  ерекшелік бойынша  Еңбекақы қоры бойынша 6400,2 мың. теңге, мемлекеттік орган қызметкерлеріне арнаулы тұрғын үй төлемдері, еңбекақы қоры 10 маусымға дейін игеріледі.

2018 жылғы 01 шілдеге игерілім 100%  құрайды.

"ОҚО ТЖД ОСжАҚЖҚ ММ" бойынша

  1. Міндеттемелер бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 1 366 222,0 мың теңге қарастырылған, игерілгені 1 339 682,9 мың теңге, 98,1% игерілді.

 

 Қаржыландыру жоспары бойынша  төлемдер  1 338 439,0 мың теңгеге қарастырылған, оның ішінде игерілгені 1 300 064,5 мың теңгеге,  97,0% құрайды.

Игерілмеген қаражаттар 38 374,5 мың теңгені құрайды. Еңбекақы қорлары ерекшеліктері (111,113,121,122,124,131,135,322)  бойынша 9 791,1 мың теңге бос лауазымдық орындар есебінен үнемделген қаражаттар, ал тауарлар мен қызметтер, жұмыстар бойынша 28 583,4 мың теңге: оның ішінде 144 ерекшелік бойынша 4957,7,0 мың теңге; 149 ерекшелік бойынша 16002,5 мың теңге; 159 ерекшелік бойынша 7 183,7 мың теңге сатып алулардан үнемделген қаражаттар, шілде айына жылжыту өтінімдерінің тапсырылғандығын мәлімдеймін.

 

Қызметтің жеке қаржыландыру жоспарында 102 «табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» бағдарламасы бойынша 2018 жылғы 01 шілдеге міндеттемелер бойынша 1млд. 611млн. 571 мың теңгеге, ал төлемдер бойынша 1 млд. 584 млн. 717 мың теңгеге қарастырылған.

2018 жылғы 01 шілдеге игерілім 100%  құрайды.

 

ОҚО ЖҚЖ ММ

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 98351,0 мың теңге, игерілгені 88649,8 мың теңге, 90,1%.

Қаржыландыру жоспары бойынша  төлемдер  97161,0   мың теңге, игерілгені 88076,6  мың теңге немесе 90,6%.

 (игерілмегені міндеттемелер бойынша, төлемдер бойынша  )

 

1.Міндеттемелер  бойынша игерілмеген қаржылар9701,2 мың теңге :

 

ЕАҚ (еңбек ақы қоры) -3550,9 мың теңге игерілмеу себебі «үнемі дайындыққа» қосымша ақының төлену мерзімінің тоқтатылуы. Маусым айының 10 дейін  толық игеріледі.

143 ерекшелік  бойынша-4182,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома. Шілде айына жылжыту жоспарлануда.

151 ерекшелік бойынша-550 ,0 электр көзін пайдалану мөлшерінің кемуінен үнемделген сома, маусым айында толық игеріледі.

152 ерешелік бойынша-366,5 мың теңге спутникті байланыс есебінен үнемделген қаражат. Шілде айына жылжыту жоспарлануда.

159 ерешелік бойынша-1051,4  мың теңге түзілген  келісім - шарттар міндеттемеге алынуға жатпайтын келісім - шарттар. (229,4 орг.техниканы жөндеу жұмыстарына,  200,0  картидж толтыруға,  212,0  - 1С бағдарламасының қызметіне,  240,0  дабыл қағу нүктесін орнатуға, 170,0 біліктілікті арттыруға).

 

Төлемдер  бойынша игерілмеген қаржылар9084, 0мың теңге :

 

ЕАҚ (еңбек ақы қоры) -3550,9 мың теңге игерілмеу себебі «үнемі дайындыққа» қосымша ақының төлену мерзімінің тоқтатылуы. Маусым айының 10 дейін  толық игеріледі.

143 ерешелік бойынша- 4571,0 мың теңге оның ішінде 388,8м.теңгеге келісім шарт түзілген, тауар алынған соң маусым  айында төленді. 4182,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома, шілде айына жылжыту жоспарлануда.

151 ерекшелік бойынша-550 ,0 электр көзін пайдалану мөлшерінің кемуінен үнемделген сома, маусым айында толық игеріледі.

152 ерешелік бойынша-10,0 мың теңге маусым айының 5 – не байланыс ақысына төленеді.

159 ерешелік бойынша-402,3 мың теңге түзілген  келісім - шарттар міндеттемеге алынуға жатпайтын келісім - шарттар. Төлем уақыты маусым айының 10 на дейін.

 

Міндеттемелер  бойынша игерілмеген қаржылар:

 

201 060 102

 

ЕАҚ (еңбек ақы қоры) -3550,9 мың теңге игерілмеу себебі «үнемі дайындыққа» қосымша ақының төлену мерзімінің тоқтатылуы. Маусым айының 10 дейін  толық игеріледі.

143 ерекшелік  бойынша-4182,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома. Шілде айына жылжыту жоспарлануда.

151 ерекшелік бойынша-550 ,0 электр көзін пайдалану мөлшерінің кемуінен үнемделген сома, маусым айында толық игеріледі.

152 ерешелік бойынша-366,5 мың теңге спутникті байланыс есебінен үнемделген қаражат. Шілде айына жылжыту жоспарлануда.

159 ерешелік бойынша-1051,4  мың теңге түзілген  келісім - шарттар міндеттемеге алынуға жатпайтын келісім - шарттар. (229,4 орг.техниканы жөндеу жұмыстарына,  200,0  картидж толтыруға,  212,0  - 1С бағдарламасының қызметіне,  240,0  дабыл қағу нүктесін орнатуға, 170,0 біліктілікті арттыруға).

 

Төлемдер  бойынша игерілмеген қаржылар:

 

ЕАҚ (еңбек ақы қоры) -3550,9 мың теңге игерілмеу себебі «үнемі дайындыққа» қосымша ақының төлену мерзімінің тоқтатылуы. Маусым айының 10 дейін  толық игеріледі.

143 ерешелік бойынша- 4571,0 мың теңге оның ішінде 388,8м.теңгеге келісім шарт түзілген, тауар алынған соң маусым  айында төленді. 4182,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома, шілде айына жылжыту жоспарлануда.

151 ерекшелік бойынша-550 ,0 электр көзін пайдалану мөлшерінің кемуінен үнемделген сома, маусым айында толық игеріледі.

152 ерешелік бойынша-10,0 мың теңге маусым айының 5 – не байланыс ақысына төленеді.

159 ерешелік бойынша-402,3 мың теңге түзілген  келісім - шарттар міндеттемеге алынуға жатпайтын келісім - шарттар. Төлем уақыты маусым айының 10 на дейін.

 

 2018 жылдың 31 мамырына міндеттемелер бойынша қаржы жоспары 98351,0 мың теңге, игерілгені 88649,8 мың теңге немесе 90,1%, төлемдер бойынша қаржы жоспары 97161,0   мың теңге, игерілгені 88076,6  мың теңге немесе 90,6%.

 (игерілмегені міндеттемелер бойынша 9701,2 мың теңге, төлемдер бойынша  9084, 0мың теңге)

 

Міндеттемелер  бойынша игерілмеген қаржылар:

 

201 060 102

 

ЕАҚ (еңбек ақы қоры) -3550,9 мың теңге игерілмеу себебі «үнемі дайындыққа» қосымша ақының төлену мерзімінің тоқтатылуы. Маусым айының 10 дейін  толық игеріледі.

143 ерекшелік  бойынша-4182,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома. Шілде айына жылжыту жоспарлануда.

151 ерекшелік бойынша-550 ,0 электр көзін пайдалану мөлшерінің кемуінен үнемделген сома, маусым айында толық игеріледі.

152 ерешелік бойынша-366,5 мың теңге спутникті байланыс есебінен үнемделген қаражат. Шілде айына жылжыту жоспарлануда.

159 ерешелік бойынша-1051,4  мың теңге түзілген  келісім - шарттар міндеттемеге алынуға жатпайтын келісім - шарттар. (229,4 орг.техниканы жөндеу жұмыстарына,  200,0  картидж толтыруға,  212,0  - 1С бағдарламасының қызметіне,  240,0  дабыл қағу нүктесін орнатуға, 170,0 біліктілікті арттыруға).

 

Төлемдер  бойынша игерілмеген қаржылар:

 

ЕАҚ (еңбек ақы қоры) -3550,9 мың теңге игерілмеу себебі «үнемі дайындыққа» қосымша ақының төлену мерзімінің тоқтатылуы. Маусым айының 10 дейін  толық игеріледі.

143 ерешелік бойынша- 4571,0 мың теңге оның ішінде 388,8м.теңгеге келісім шарт түзілген, тауар алынған соң маусым  айында төленді. 4182,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома, шілде айына жылжыту жоспарлануда.

151 ерекшелік бойынша-550 ,0 электр көзін пайдалану мөлшерінің кемуінен үнемделген сома, маусым айында толық игеріледі.

152 ерешелік бойынша-10,0 мың теңге маусым айының 5 – не байланыс ақысына төленеді.

159 ерешелік бойынша-402,3 мың теңге түзілген  келісім - шарттар міндеттемеге алынуға жатпайтын келісім - шарттар. Төлем уақыты маусым айының 10 на дейін.

 

 

2018 жылғы 01 шілдеге игерілім 100%  құрайды.

 

 

    

     Бас бухгалтер                                                              С. Садыкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚО ТЖД бойынша 2017 жылға республикалық бюджеттік

бағдарламалардың игерілуі бойынша

АҚПАРАТ

 

 

ОҚО ТЖД бойынша

201001104 бағдарламасы бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттелген төлем 3 404,2 мың теңге құрайды, 3 404,2 мың теңге, 100% игерілуі күтілуде.

20101105 бағдарламасы бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттелген төлем 454 851,0 мың теңге құрайды, 454 851,0 мың теңге, 100% игерілуі күтілуде.

Жедел-құтқару жасағы бойынша

201060102 бағдарламасы бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттелген төлем 255 845,0 мың теңге құрайды, 255 845,0 мың теңге, 100% игерілуі күтілуде.

         ОҚО ТЖД «ӨСжәнеАҚЖҚ» бойынша

Қаржыландыру жоспары бойынша міндеттелген төлем 2 923 395,0 мың теңге құрайды, 2 923 395,0 мың теңге, 100% игерілуі күтілуде.

 

 

    Бас бухгалтер                                                              С. Садыкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мемлекеттік мекеменің есебіндегі ақшалардың жүруі туралы есеп

                            Қаржыландыру көзі бойынша (тұра әдіс) 2016 ж.01.01. бітетін кезеңге

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілігі   ҚР ІІМ ТЖК

по ОКПО

0503001

Мемлекеттік мекеменің аталуы

 

ОҚО ТЖД

по ОКПО

40479739

Кезеңділігі: жылдық, тоқсандық

Өлшеу бірлігі: мың теңге

КӨРСЕТКІШІ

Қатардың коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

I. операциялық қызметінен қаржы құралдарының жылжуы

 

 

 

Түскен қаржы құралдары - барлығы(қатар сомасы 010, 020, 030, 040, 050)

100

462389,5

480852,3

Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде:

010

462389,5

480852,3

Ағымдағы қызметтің

011

459686,6

475992,9

Күрделі салымдар

012

2702,9

4859,4

Сыртқы заемдардың есебінен

013

 

 

Трансферттер

014

 

 

Субсидиялар

015

 

 

Гранттар

016

 

 

Басқалар

017

 

 

Демеушілер және ізгілік көмек

020

 

 

Тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді іске асырудан

030

 

 

Алынған үстемақылар

040

 

 

Басқа салымдар

050

 

 

Қаржы құралдарды шығару - барлығы (қатар сомасы 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180)

200

458788,1

480852,3

Еңбек ақыны төлеу

110

322046,3

394269,6

Зейнет ақылар мен көмек ақылар

120

 

 

Бюджетке салықтар мен төлемдер

130

4326,6

2644,5

Тауарларға және қызмет көрсетулерге жеткізіп берушілерге және мердігерлерге

140

45775,8

45944,1

Тауарлар мен қызмет көрсетуге берілген аванстар

150

 

6962,2

Трансферттер, субсидиялар

160

 

 

Үстемақылар

170

 

 

Бюджеттік қаржылардың қалдығын қайтару

180

1,2

1,8

Басқа төлемдер

190

86638,2

31030,1

Операциялық қызметтен қаржы құралдардың таза сомасы (қатар 100 минус 200 қатар)

300

3601,4

0,0

II. Инвестициялық қызметтен қаржы құралдарының жылжуы

 

 

 

Түскен қаржы құралдары - барлығы(қатар сомасы 310, 320, 330, 340, 350)

400

 

 

Ұзақ мерзімде активтерді іске асыру

310

 

 

Бақылаудағы және басқа субъектілердің үлесін іске асыру

320

 

 

Құнды қағаздарды іске асыру

330

 

 

Займдарды өтеу

340

 

 

Басқалар

350

 

 

Қаржы құралдарды шығару – барлығы (қатра саны 410, 420, 430, 440, 450, 460)

500

 

 

Ұзақ мерзімде активтерді сатып алу

410

 

 

Бақылаудағы және басқа субъектілердің үлесін сатып алу

420

 

 

Құнды қағаздарды сатып алу

430

 

 

Квазимемлекеттік сектордың жарғы капиталын қалыптастыру және толықтыру

440

 

 

Берілген зайемдар

450

 

 

Басқалар

460

 

 

Инвестициялық қызметтен қаржы құралдардың таза сомасы (қатар 400 минус 500 қатар)

600

 

 

III. қаржы қызметінен қаржы құралдарының жылжуы

 

 

 

Қаржы құралдардың келуі - барлығы(қатар сомасы 610, 620)

700

 

 

Зайемдарды алу

610

 

 

Басқалар

620

 

 

Қаржы құралдарының шығуы - барлығы ( қатар сомасы қатар 710, 720)

800

 

 

Зайемдарды өтеу

710

 

 

Басқалар

720

 

 

Қаржы қызметтен қаржы құралдардың таза сомасы  (қатар 700 минус 800 қатар)

900

 

 

Қаржы құралдардың өсуі +/- төмендеуі(қатар 300 +/- қатар 600 +/- қатар 900)

910

3601,4

 

Кезеңнің басына қаржы құралдар

920

 

 

Кезеңнің сонына қаржы құралдар

930

3601,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Төтенше
жағдайлар департаменті.
Түркістан облысы.